1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 4(159)'2019
  5. Підхід системної динаміки до контролю за якістю води на урбанізованих територіях

Підхід системної динаміки до контролю за якістю води на урбанізованих територіях

Н.М. Кізілова, Н.Л. Ричак, Ю.І. Руднєв
Системи обробки інформації. — 2019. — № 4(159). – С. 87-92.
УДК 532.5+51-7 DOI: 10.30748/soi.2019.159.10
Мова статті: українська
Анотації на мовах:


Анотація: Сучасні геоінформаційні системи дозволяють розробляти детальні кількісні прогнози об’ємів потреб та якості питної води на основі даних багаторічних спостережень та використання математичних моделей, що є особливо важливим на урбанізованих територіях в умовах мегаполісів з їх розвиненою інфраструктурою та антропогенний вплив на джерела питної води. В роботі представлена інформація про гідрогеологічні характеристики урболандшафтної басейнової геосистеми річки Харків на території міста Харків. Наведені дані вимірювань рівня та швидкості течії води, концентрацій речовин, що забруднюють. З використанням радарних даних SRTM побудована детальна тривимірна геометрична модель профілю місцевості та проведені обчислення гідрологічних параметрів та концентрацій забруднень. На основі моделі проведені детальні розрахунки в різні сезони 2014-2017 рр., які забрані в базі даних геоінформаційної системи для подальшої обробки. Отримана добра відповідність чисельних даних результатам вимірювань. Визначена особлива небезпечність для екології та найбільша розбіжність з даними про вміст Co, Cu, сульфатів та нафтопродуктів. Нові результати дають можливість вивчати різні сценарії доступності та якості води на урбанізованих територіях.


Ключові слова: геоінформатика, математичне моделювання, гідрогеологія, річкові русла, екологія

Список літератури

1.Wu P. Challenges for sustainable urbanization: a case study of water shortage and water environment changes in Shan-dong, China / P. Wu, M. Tan // Procedia Environ. Sci. – 2012. – Vol. 13, No. 3. – P. 919-927. https://doi.org/10.1016/j.proenv.2012.01.085.
2.House-Peters L.A. Urban water demand modeling: review of concepts, methods, and organizing principles / L.A. House-Peters, H. Chang // Water Resour. Res. – 2011. – Vol. 47, No. 5. – W05401. https://doi.org/10.1029/2010WR009624.
3.Application of system dynamics for developing financially self-sustaining management policies for water andwastewater systems / R. Rehan, M.A. Knight, C.T. Haas, A.J.A. Unger // Water Res. – 2011. – Vol. 45, No. 16. – P. 4737-4750. https://doi.org/10.1016/j.watres.2011.06.001.
4.Yackinous W.S. Understanding Complex Ecosystem Dynamics / W.S. Yackinous. – Academic Press, 2015. – 228 p.
5.Rozos E. Source to tap urban water cycle modelling. / E. Rozos, C. Makropoulos // Environ. Model. Softw. – 2013. –Vol. 41, No. 3. – P.139-150. https://doi.org/10.1016/j.envsoft.2012.11.015.
6.Determinants of residential water consumption: evidence and analysis from a 10-country household survey /R.Q. Grafton, M.B. Ward, H. To, T. Kompas // Water Resour. Res. – 2011. – Vol. 47, No. 1. – W08537. https://doi.org/10.1029/2010WR009685.
7.Global water resources: vulnerability from climate change and population growth / C.J. Vörösmarty, P. Green,J. Salisbury, R.B. Lammers // Science. – 2000. – Vol. 289, No. 5477. – P. 284-292. https://doi.org/10.1126/science.289.5477.284.
8.Thermo-Hydro-Mechanical-Chemical Processes in Porous Media: Benchmarks and Examples / Ed. by O. Kolditz,U.-J. Goerke, H. Shao, W. Wang. – Springer Science Business Media, 2012. – 399 p.
9.Ричак Н.Л. Оцінка навантаження поверхневого стоку на водний об’єкт в умовах урболандшафту / Н.Л. Ричак,О.М. Гричаний // Людина і довкілля. Проблеми неоекології. – 2019. – Вип. № 31. – С. 104-107.
10.Ричак Н.Л. Розрахунок екологічного збитку від поверхневих вод атмосферного походження (на прикладі жит-лової підсистеми) / Н.Л. Ричак, В.М. Московкін, В.В. Кузнєцова // Вісник Харківського університету ім. В.Н. Каразіна Серія “ Геологія – Географія – Геологія – Екологія”: Збірник наукових праць. – 2016. – Вип. № 44. – С. 177-184.
11.Кизилова Н.Н. Математическая модель переноса загрязнений в бассейне реки Лопань на территории г. Харько-ва / Н.Н. Кизилова, Н.Л. Рычак // Зб. праць ХVIII Міжнародного симпозіуму “Методи дискретних особливостей в зада-чах математичної фізики” (МДОЗМФ-2017). –Харків. – 2017. – С. 123-127.

Інформація про авторів публікації:
Бібліографічний опис для цитування:
Кізілова Н. М. Підхід системної динаміки до контролю за якістю води на урбанізованих територіях / Н.М. Кізілова, Н.Л. Ричак, Ю.І. Руднєв  // Системи обробки інформації. – 2019. – № 4(159). – С. 87-92. https://doi.org/10.30748/soi.2019.159.10.

Whoops, looks like something went wrong.