1. Наука
  2. Видання
  3. Системи озброєння і військова техніка
  4. 4(60)'2019
  5. Розробка загальних вимог до багатопозиційної фазометричної системи траєкторних вимірювань

Розробка загальних вимог до багатопозиційної фазометричної системи траєкторних вимірювань

В.А. Ляшенко, Ю.М. Добришкін, В.М. Зозуля, К.К. Кулагін
УДК 621.391
Мова статті: українська
Анотації на мовах:


Анотація: Аналіз відкритих джерел інформації вказує на те, що в розвинутих країнах світу проводились і ведуться активні роботи щодо пошуку нових технологій, способів і засобів високоточного позиціонування, визначення параметрів руху високодинамічних об’єктів, включаючи об’єкти озброєння і військової техніки (ОВТ). Заслуговує уваги окремий напрямок, а саме інформаційно-вимірювальне забезпечення льотних випробувань високодинамічних літальних апаратів спеціального призначення: крилатих ракет, ударних і розвідувальних безпілотних літальних апаратів, зенітних ракетних комплексів, оперативно-тактичних ракетних комплексів тощо. Радіотехнічні, оптичні та оптико-електронні системи зовнішньотраєкторних вимірювань є засобами високоточного координатно-часового та навігаційного забезпечення льотних експериментів, і поєднуються у полігонний вимірювально-обчислювальний комплекс (ПВОК) випробувального полігону. Тимчасова втрата з початком агресії Російської Федерації випробувального полігону на території АР Крим та його відновлення на південно-західному узбережжі Чорного моря обумовили нагальну потребу у створенні сучасних засобів траєкторних вимірювань ПВОК Державного випробувального полігону Збройних Сил України. Створення багатопозиційних фазометричних систем траєкторних вимірювань вітчизняними виробниками на основі запропонованих авторами статті загальних вимог дозволить підвищити ефективність ПВОК нового випробувального полігону та покращити якість проведення випробувань нових та модернізованих зразків ОВТ.


Ключові слова: випробування, об'єкт випробувань, контрольований об'єкт, високодинамічний літальний апарат, траєкторні вимірювання, параметри траєкторії, фазометрична система траєкторних вимірювань, випробувальний полігон, полігонний вимірювально-обчислювальний комплекс, засоби зовнішньотраєкторних вимірювань, супутникові радіонавігаційні системи

Список літератури

1.Воєнна доктрина України: Постанова Верховної Ради України від 19 жовтня 1993 року № 3529-ХІІ з доповнен-нями від 21 грудня 2000 року № 2171-Ш [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.iac.dod.ua.
2.Стратегічний оборонний бюлетень (Оборонна Біла Книга України), схвалено Указом Президента України від27.02.2016. – 38 с.
3.Указ Президента України “Про затвердження Державної цільової програми розвитку озброєння та військовоїтехніки на період до 2020 року”, затверджена Кабінетом Міністрів України 30.03.2016 року.
4.Наказ Генерального штабу Збройних Сил України від 05.03.2018 № 99 “Про затвердження Положення про дер-жавний випробувальний полігон Збройних Сил України”.
5.Литус Ю.П. Высокоточная многопараметрическая система внешнетраекторных измерений параметров движениялетательных аппаратов “Вега” / Ю.П. Литус, Е.Е. Малафеев, Ю.В. Михайлов // Прикладная радиоэлектроника. – 2006. – Том 5. – №4. – С. 448-453.
6.Радиотехнические многопараметрические системы высокоточных измерений параметров траектории движущих-ся объектов (ПАО “АО НИИРИ”, Харьков) [Електронний ресурс] Режим доступу: http://www.niri.com.ua/Rus/rmsvi_nv.htm.
7.Ehling Ernest H. Range Instrumentation / Ernest H. Ehling. – Prentice-Hall, Englewood Cliffs, N.J., 1967. – 634 p.
8.AZUSA. A Precision, Operational, Automatik Tracking System [Електронний ресурс]. – Режим доступу:http://maps.thefullwiki.org/AZUSA, http://www.chemeurope.com/en/encyclopedia/AZUSA, http://en.wiki 2.org/wiki/AZUSA.
9.MISTRAM – Missile Trajektory Measurement Sustem [Електронний ресурс]. – Режим доступу:http://maps.thefullwiki.org/MISTRAM, https://en.wikipedia.org/wiki/ MISTRAM. 91
10.Кудряшов В.А. Измирительному комплексу космодрома Байконур – 50 лет (1957–2007). Исторический очерк /В.А. Кудряшов. – Санкт-Петербург, 2011. – 319 с.
11.Гладков И. Удары по “Булаве” (Полигон деградации) [Електронний ресурс] / И. Гладков // Военно-промышленный курьер. – 2018. – № 48(761). – Режим доступу: http://vpk.name/news/237703_udaryi_po_bulave.html.
12.Соловьев Ю.А. Спутниковая навигация и ее приложения / Ю.А. Соловьев. – М.: Эко-Трендз, 2003. – 326 с.: ил.
13.Разработка высокоточной системы определения траекторий космических аппаратов и других высокодинамич-ных объектов / А.А. Жалило, А.И. Дохов, Е.В. Катюшина, Е.М. Васильева, А.И. Яковченко, О.А. Лукьянова // Приклад-ная радиоэлектроника. – 2017. – Том 16. – № 3–4. – С. 112-116.
14.Жалило А.А. Экспериментальная отработка программно-математического инструментария для оценки и моде-лирования полного электронного содержания ионосферы по данным сети наземных перманентных референцных ГНСС станций Украины / А.А. Жалило, А.А. Желанов, И.В. Дицкий // Космический проект “Ионосат-Микро”, 2013. – С. 200-209.

Інформація про авторів публікації:
Бібліографічний опис для цитування:
Розробка загальних вимог до багатопозиційної фазометричної системи траєкторних вимірювань / В.А. Ляшенко, Ю.М. Добришкін, В.М. Зозуля, К.К. Кулагін  // Системи озброєння і військова техніка. – 2019. – № 4(60). – С. 86-93. https://doi.org/10.30748/soivt.2019.60.12.