1. Наука
  2. Видання
  3. Системи озброєння і військова техніка
  4. 4(60)'2019
  5. Модель процесів системи технічного забезпечення бойового застосування зразків озброєння

Модель процесів системи технічного забезпечення бойового застосування зразків озброєння

О.В. Сухін, Б.О. Дем’янчук, А.В. Косенко
УДК 629.113 + 623.41
Мова статті: українська
Анотації на мовах:


Анотація: Запропоновано модель дискретних марківських процесів для системи технічного забезпечення бойового застосування зразків ракетно-артилерійського озброєння. Система перебуває у станах: підготовки зразків до застосування за призначенням; бойового застосування зразків; технічного обслуговування зразків; відновлення зразків, у разі пошкоджень або відмов під час маршу, оборони або наступу впродовж заданого інтервалу бою. Модель дозволяє визначити ймовірності перебування системи забезпечення, зразків озброєння в указаних станах. Оцінюється показник ефективності системи технічного забезпечення у вигляді відношення ймовірності перебування системи, а саме, зразків озброєння, у стані бойового застосування до суми ймовірностей перебування їх у неготовому стані. Пропонується застосування радіопоглинаючих феритових матеріалів для зменшення помітності озброєння та військової техніки.


Ключові слова: модель системи технічного забезпечення, ефективність функціонування, показник ефективності, зразки ракетно-артилерійського озброєння, відновлення озброєння у разі пошкоджень, радіопоглинаючі феритові матеріали

Список літератури

1.Гуляк О.В. Марківська модель для оцінки і адаптивного відновлення працездатності складної системи забезпе-чення. / О.В. Гуляк, Б.О. Дем’янчук, В.М. Косарев // Європейський вектор економічного розвитку. – 2016. – № 2. – С. 16-36.
2.Моделювання бойових дій військ (сил) протиповітряної оборони та інформаційне забезпечення процесів управ-ління ними: моногр. / В.П. Городнов, Г.А. Дробаха, М.О. Єрмошин, Є.Б. Смірнов, В.І. Ткаченко. – Х.: Харк. військ. ун-т, 2004. – 409 c. – Бібліогр.: С. 406-407.
3.Гуляк О.В. Основи військової логістики. Прогнозні моделі забезпечення / О.В. Гуляк, Б.О. Дем’янчук, О.М. Ма-слій та ін. – Одеса: Військова академія, 2019. – 262 с.
4.ДСТУ 2860-94. Надійність техніки. Терміни та визначення. – К.: Держстандарт України, 1994. – 64 с.
5.ДСТУ В 3576-97. Експлуатація та ремонт військової техніки. Терміни та визначення. – К.: Держстандарт Украї-ни, 1997. – 60 с.
6.Казанцева Н.Е. Перспективные материалы для поглотителей электромагнитных волн сверхвысокочастотногодиапазона / Н.Е. Казанцева, Н.Г. Рывкина, И.А. Чмутин // Радиотехника и электроника. – 2003. – № 2. – C. 16-36.
7.Радиопоглощающие свойства содержащих карбонильное железо композитов на СВЧ и КВЧ / В.А. Журавлев,В.И. Сусляев, Е.Ю. Коровин, О.А. Доценко // Исследовано в России. – 2010. – № 35. – C. 404-411.
8.Демьянчук Б.А. Синтез ферромагнитных оксидов - наполнителей радиоматериалов / Б.А. Демьянчук, В.Е. По-лищук // Технология и конструирование в электронной аппаратуре. – 2007. – № 5. – С. 61-64.
9.Скорик А.Б. Влияние тенденций развития средств воздушного нападения и тактики их применения на процессподготовки специалистов / А.Б. Скорик, В.В. Воронин, В.П. Квиткин // Збірник наукових праць Харківського універси-тету Повітряних сил. – 2010. – № 1(23). – С. 215-218.
10.Василенко О.В. Погляди на обґрунтування вимог до технічних показників перспективних зразків озброєння /О.В. Василенко, В.В. Зубарєв // Наука і оборона. – 2007. – № 4. – С. 33-34.
11.Стаховський О.В. Вирішення танковими (механізованими) підрозділами задачі маскування / О.В. Стаховський// Системи озброєння і військова техніка. – 2010. – № 1(21). – С. 87-90.
12.Многоцелевые радиопоглощающие материалы на основе магнитных наноструктур: получение, свойства и при-менение / Л.В. Луцев, Г.А. Николайчук, В.В. Петров, С.В. Яковлев // Компоненты и технологии. – 2008. – № 10. – С. 37-42.

Інформація про авторів публікації:
Бібліографічний опис для цитування:
Сухін О. В. Модель процесів системи технічного забезпечення бойового застосування зразків озброєння / О.В. Сухін, Б.О. Дем’янчук, А.В. Косенко  // Системи озброєння і військова техніка. – 2019. – № 4(60). – С. 94-101. https://doi.org/10.30748/soivt.2019.60.13.

Whoops, looks like something went wrong.