1. Наука
  2. Видання
  3. Системи озброєння і військова техніка
  4. 4(60)'2019
  5. Методичні аспекти досліджень процесів функціонування і управління структурною динамікою перспективної системи радіолокаційної розвідки повітряного простору

Методичні аспекти досліджень процесів функціонування і управління структурною динамікою перспективної системи радіолокаційної розвідки повітряного простору

О.В. Турінський, Б.О. Демідов, Д.А. Гриб, В.О. Тютюнник, О.О. Хмелевська
УДК 623:358.4
Мова статті: українська
Анотації на мовах:


Анотація: У статті розглядаються методичні аспекти обґрунтування концептуальної побудови (конфігурації) перспективної системи радіолокаційної розвідки повітряного простору, що здійснюється в інтересах забезпечення виконання задач протиповітряної оборони, а також методичні аспекти дослідження процесу управління її функціонуванням і структурною динамікою в умовах зміни повітряної і сигнальноперешкодової обстановки. У якості перспективної системи радіолокаційної розвідки пропонується використовувати багатопозиційну радіолокаційну систему (БПРЛС), що складається з мережі територіальнорозподілених радіолокаційних засобів. Вважається, що БПРЛС має складатись з приймальних, передавальних і приймально-передавальних позицій, узгоджено керованих з центрального пункту управління, зв'язку, збору й обробки інформації про повітряну і сигнально-перешкодову обстановку. Це забезпечить виявлення і супроводження як випромінюючих, так і невипромінюючих повітряних об'єктів. Указується на необхідність адаптивного управління параметрами, структурою і режими роботи БПРЛС. Показано, що для автоматизації адаптивного управління у загальний контур управління необхідно вводити відповідні спеціальні програмні засоби, які забезпечать реалізацію методів адаптації на різних ієрархічних рівнях. У якості основних переваг БПРЛС виділяються її високі перешкодостійкість, інформативність, живучість, а також стійке супроводження траєкторій літальних апаратів. Відмічається, що для побудови перешкодостійкої і територіально-розподіленої БПРЛС потрібна реалізація як нових конструктивно-технологічних рішень, так і додаткова розробка специфічних методів обробки інформації та управління БПРЛС з комплексним врахуванням невизначеності у діях противника і впливу організованих радіоперешкод.


Ключові слова: система радіолокаційної розвідки, багатопозиційна радіолокаційна система, управління структурною динамікою, засоби телекомунікацій і зв'язку, методи адаптації

Список літератури

1.Бурмистров С.К. Справочник офицера воздушно-космической обороны / С.К. Бурмистров. – Тверь: ВА ВКО,2005. – 564 с.
2.Системно-концептуальные основы методологии военно-научных исследований и решения прикладных военно-технических проблем: монография. Книга 1 / Б.А. Демидов, С.Н. Остапенко, М.И. Луханин, А.Ф. Величко. – Тверь: ЗНП АО, 2014. – 676 с.
3.Демидов Б.О. Концептуальні положення щодо створення автоматизованої системи управління протиповітряноюобороною держави / Б.О. Демидов, О.Ф. Величко, Ю.Ф. Кучеренко // Наука і оборона. – 2014. – № 3. – С. 51-56.
4.Ширман Я.Д. Радиоэлектронные системы: Основы построения и теория. Справочник / Я.Д. Ширман. – М.: Ра-диотехника, 2007. – 512 с.
5.Флоров И.Б. Информационные технологии в радиотехнических системах / И.Б. Флоров. – М.: МГТУ им.Н.Э. Баумана, 2011. – 846 с.
6.Системно-концептуальні положення й організаційно-методичні основи обґрунтування, вибору і реалізації обри-су перспективної системи озброєння протиповітряної оборони держави та її збройних сил / О.В. Турінський, Б.О. Демідов, Д.А. Гриб, О.О. Хмелевська // Системи озброєння і військова техніка. – 2019. – № 2(58). – С. 55-69. https://doi.org/10.30748/soivt.2019.58.08.
7.Черняк В.С. Многопозиционная радиолокация / В.С. Черняк. – М.: Радио и связь, 1992. – 416 с.
8.Верба В.С. Многопозиционные радиолокационные системы наведения. Возможности и ограничения /В.С. Верба, В.И. Меркулов. – М.: Радиотехника, 2013. – С. 94-99.
9.Меньшаков Ю.К. Виды и средства иностранных технических разведок / Ю.К. Меньшаков. – М.: МГТУим. Н.Э. Баумана, 2009. – 656 с.
10.Меньшаков Ю.К. Теоретические основы технических разведок / Ю.К. Меньшаков, Ю.Н. Лаврухин. – М.: МГТУим. Н.Э. Баумана, 2008. – 536 с.
11.Меньшаков Ю.К. Основы защиты от технических разведок / Ю.К. Меньшаков, Ю.Н. Лаврухин. – М.: МГТУим. Н.Э. Баумана, 2011. – 478 с.
12.Мельников Ю.П. Воздушная радиотехническая разведка – методы оценки эффективности / Ю.П. Мельников. –М.: Радиотехника, 2005. – 304 с.
13.Принципи, методи і технології ведення збройної боротьби, управління силами і засобами в умовах активногоінформаційного протиборства конфліктуючих сторін / Д.А. Гриб, Б.О. Демідов, Ю.Ф. Кучеренко, А.М. Ткачов, Т.В. Кулешова // Наука і техніка Повітряних Сил ЗСУ. – 2019. – № 1(34). – С. 12-22. https://doi.org/10.30748/nitps.2019.34.02.
14.Єрмошин М.О. Збройна боротьба у повітрі та космосі / М.О. Єрмошин, С.П. Ярош, Є.І. Ряполов. – Х.: ХНУПС,2019. – 492 с.
15.Фёдоров И.Б. Возможности и особенности построения нового поколения информационных систем на основепринципов когерентной малобазовой радиолокации / И.Б. Фёдоров, И.В. Крючков // Вестник МГТУ им. Н.Э. Баумана. Сер. Приборостроение. Спец. вып. – 2009. – С. 28-40.

Бібліографічний опис для цитування:
Методичні аспекти досліджень процесів функціонування і управління структурною динамікою перспективної системи радіолокаційної розвідки повітряного простору / О.В. Турінський, Б.О. Демідов, Д.А. Гриб, В.О. Тютюнник, О.О. Хмелевська  // Системи озброєння і військова техніка. – 2019. – № 4(60). – С. 108-119. https://doi.org/10.30748/soivt.2019.60.15.

Whoops, looks like something went wrong.