1. Наука
  2. Видання
  3. Системи озброєння і військова техніка
  4. 2(30)'2012
  5. Метод побудови графу доріг з інтеграцією даних про мостові споруди та залізничні станції

Метод побудови графу доріг з інтеграцією даних про мостові споруди та залізничні станції

Л.В. Польшина, М.П. Батуринський, З.З. Закіров, А.Л. Ковтунов
УДК 623.6:519.852.33
Мова статті: українська
Анотації на мовах:


Анотація: В статті розробляється метод побудови графу доріг з інтеграцією даних про мостові споруди та залізничні станції. Запропонований метод дозволяє інтегрувати лінійні та точкові просторові об’єкти вихідної цифрової карти у граф доріг, де точність подання даних не нижча за точність вихідної цифрової карти та забезпечувати якісне рішення задачі розрахунку маршрутів руху.


Ключові слова: цифрова карта, неорієнтований простий граф, алгоритм пошуку найкоротшого шляху у зважених графах, метод побудови графу доріг
Бібліографічний опис для цитування:
Польшина Л.В., Батуринський М.П., Закіров З.З., Ковтунов А.Л. Метод побудови графу доріг з інтеграцією даних про мостові споруди та залізничні станції. Системи озброєння і військова техніка. 2012. № 2(30). С. 77-82.