1. Наука
  2. Видання
  3. Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України
  4. 1(5)'2011
  5. Математична модель процесу мультимаршрутного обміну даними типу "точка – точка" в адаптивних комп'ютерних мережах

Математична модель процесу мультимаршрутного обміну даними типу "точка – точка" в адаптивних комп'ютерних мережах

Ю.І. Лосєв, С.І. Шматков, К.М. Руккас, В.С. Щебенюк
Анотації на мовах:


Анотация: У статті розробляється математична модель інформаційного процесу мультимаршрутного обміну даними типу "точка – точка" в адаптивних комп'ютерних мережах. Запропонована модель дозволяє визначити час і швидкість передачі повідомлень і враховує вплив на швидкість передачі даних використання декількох маршрутів, стан каналів, необхідність введення додаткового надмірності як за умови повної інформації про стан мережі, так і при наявності невизначеності.


Ключові слова: мультимаршрутна передача, комп’ютерні мережі, часопараметризована паралельна обробка