1. Наука
  2. Видання
  3. Системи озброєння і військова техніка
  4. 2(30)'2012
  5. Синтез багатоканальної системи радіолокаційного розпізнавання

Синтез багатоканальної системи радіолокаційного розпізнавання

О.В. Карпенко, В.В. Онищенко
УДК 535.3
Мова статті: українська
Анотації на мовах:


Анотація: В статті розглядаються питання радіолокаційного виявлення та розпізнавання цілей за радіолокаційним портретом (РЛП), який являє собою розподіл комплексних амплітуд відбитого сигналу за елементами розділення цілі. Запропонована багатоканальна система радіолокаційного розпізнавання, яка приймає рішення шляхом порівняння параметрів реальних цілей з апріорно заданими моделями.


Ключові слова: радіолокаційний портрет, образ цілі, роздільність, класи розпізнавання, поляризаційна матриця розсіяння, радіус частотної кореляції, комплексна амплітуда, критерій мінімуму середнього ризику, відношення правдоподібності
Інформація про авторів публікації:
Бібліографічний опис для цитування:
Карпенко О.В., Онищенко В.В. Синтез багатоканальної системи радіолокаційного розпізнавання. Системи озброєння і військова техніка. 2012. № 2(30). С. 147-150.