1. Наука
  2. Видання
  3. Системи озброєння і військова техніка
  4. 2(30)'2012
  5. Розрахунок теплових полів полігонів твердих побутових відходів як одна з базових составних рішення задачі підвишення техногенної безпеки об’єктів даного класу

Розрахунок теплових полів полігонів твердих побутових відходів як одна з базових составних рішення задачі підвишення техногенної безпеки об’єктів даного класу

О.М. Соболь, Ю.А. Олениченко, Т.В. Марусенко
Анотації на мовах:


Анотация: У роботі розглянута задача розрахунку теплових полів полігонів твердих побутових відходів методом кінцевих елементів з використанням кінцево-елементного пакету ANSYS. Сформовані обмеження та граничні умови для задач відповідного класу. Отримані розподіли температурних полів для різних природнокліматичних режимів формування верхнього слою полігону твердих побутових відходів. Розглянуто температурний режим у випадку внесення відкритого вогню.


Ключові слова: тверді побутові відходи, полігони, техногенна аварія, тепловий аналіз, метод кінцевих елементів