1. Наука
  2. Видання
  3. Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України
  4. 1(1)'2009
  5. Еволюція математичної статистики і корекції теорій стабілізації хибних тривог й адаптивної просторово-часової обробки

Еволюція математичної статистики і корекції теорій стабілізації хибних тривог й адаптивної просторово-часової обробки

Я.Д. Ширман, В.М. Орленко
УДК 621.396
Мова статті: українська
Анотації на мовах:


Анотація: У статті розпочато створення узагальненої байєсівської теорії, що забезпечує алгоритми обробки для швидкозмінних умов. Розглядаються варіанти розрахунку ймовірностей хибних тривог у пристроях їх стабілізації з використанням байєсівського підходу. Для цього обґрунтовується нова Парето-Гаусівьска апріорна модель повної перешкоди. розпочато її дослідження в теоріях постійного рівня хибних тривог й адаптивної просторово-часової обробки. Намічено шляхи майбутніх комбінацій цих теорій з методами обробки сигналів на основі "баз знань", що швидко розвиваються.


Ключові слова: адаптивна просторово-часова обробка, стабілізація постійного рівня хибних тривог, обмежений рівень хибних тривог
Інформація про авторів публікації:
Бібліографічний опис для цитування:
Ширман Я. Д. Еволюція математичної статистики і корекції теорій стабілізації хибних тривог й адаптивної просторово-часової обробки / Я.Д. Ширман, В.М. Орленко  // Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України. – 2009. – № 1(1). – С. 75-79.

Whoops, looks like something went wrong.