1. Science
  2. Publications
  3. Systems of Arms and Military Equipment
  4. 4(32)'2012
  5. DEVELOPMENT OF TECHNICAL SUGGESTIONS IN RELATION TO INFORMATIVE INTERFACE OF COMMUNICATION OF DATA EQUIPMENT AI-011 WITH OTHER TYPES OF COMMUNICATION TELECOD OF THE AUTOMATED COMMAND POSTS OF ZENITHAL ROCKET TROOPS NETWORKS

DEVELOPMENT OF TECHNICAL SUGGESTIONS IN RELATION TO INFORMATIVE INTERFACE OF COMMUNICATION OF DATA EQUIPMENT AI-011 WITH OTHER TYPES OF COMMUNICATION TELECOD OF THE AUTOMATED COMMAND POSTS OF ZENITHAL ROCKET TROOPS NETWORKS

S.А. Bortnovskiy, P.V. Kolpak, S.R. Khadzhibudinov, O.V. Gavrentyuk, S.V. Bondarenko
Annotations languages:


Description: The article is dedicated the ground of principles of construction and technical realization of flow diagram of device of informative interface for most typical AS-011.


Keywords: complexes of facilities of automation, command post, communication of data, АI-011

Reference:
 Bortnovskyi, S.A., Kolpak, P.V., Khadzhybudinov, S.R., Havrentiuk, O.V. and Bondarenko, S.V. (2012), “Rozrobka tekhnichnykh propozytsii shchodo informatsiinoho spriazhennia aparatury peredachi danykh AY-011 z inshymy typamy system telekodovoho zviazku avtomatyzovanykh komandnykh punktiv zenitnykh raketnykh viisk”, Systems of Arms and Military Equipment, No. 4(32), pp. 73-76.