1. Наука
  2. Видання
  3. Системи озброєння і військова техніка
  4. 2(34)'2013
  5. Інтелектуалізація поліергатичних систем навігації та управління рухом морськими танкерами газовозами

Інтелектуалізація поліергатичних систем навігації та управління рухом морськими танкерами газовозами

Г.Л. Баранов, І.В. Тихонов, Г.О. Джиджула, В.Л. Міронова
УДК 681.513:627.71:004.5
Мова статті: українська
Анотації на мовах:


Анотація: Розроблена формалізація циркуляції для полі ергатичних систем навігації та управління рухом морськими танкерами газовозами. Запропонована технологія підвищення рівня інтелектуалізації на базі універсального семантичного кодування лінгвістичних повідомлень, що циркулюють між інтелектуальними агентами системи. Надані ядерні семантичні відношення для побудови лінгвістичних текстів на природних мовах комунікантів.


Ключові слова: навігація, управління, транспортні засоби, телекомунікація, лінгвістика, семантика, взаємовідношення, безпека руху
Інформація про авторів публікації:
Бібліографічний опис для цитування:
Інтелектуалізація поліергатичних систем навігації та управління рухом морськими танкерами газовозами / Г.Л. Баранов, І.В. Тихонов, Г.О. Джиджула, В.Л. Міронова  // Системи озброєння і військова техніка. – 2013. – № 2(34). – С. 59-63.