1. Наука
  2. Видання
  3. Системи озброєння і військова техніка
  4. 3(35)'2013
  5. Метод підвищення скритності системи передачі бінарних повідомлень з використанням маніпуляції параметрів випадкових послідовностей, що мають альфа стабільні розподіли

Метод підвищення скритності системи передачі бінарних повідомлень з використанням маніпуляції параметрів випадкових послідовностей, що мають альфа стабільні розподіли

К.С. Васюта, С.О. Щербінін
Анотації на мовах:


Анотация: Для приховання факту передачі та зберігання бінарної інформації в інфокомунікаційних системах запропоновано використання складних сигналів, фрагменти яких представляють випадкові процеси з альфа-стабільними розподілами та різними параметрами показника експоненціальної характеристики стаціонарності. Показано, що даний вид сигналів при візуальному, часово-частотному та нелінійному аналізі не відрізняється від шуму спостереження. Наведений алгоритм внесення бінарного повідомлення в випадкових процесах та його відновлення на фоні білого шуму. Проаналізовано якість відновлення повідомлення при різних відношеннях сигнал/шум на вході приймача.


Ключові слова: прихованість, бінарне повідомлення, похибка відновлення,-стабільні розподіли