1. Наука
  2. Видання
  3. Системи озброєння і військова техніка
  4. 1(37)'2014
  5. Підсистема технічної діагностики для автоматизації процесів керування в інтегрованих інформаційних системах

Підсистема технічної діагностики для автоматизації процесів керування в інтегрованих інформаційних системах

А.С. Коваленко, О.А. Смірнов, О.В. Коваленко
УДК 004.82, 621.396
Мова статті: українська
Анотації на мовах:


Анотація: В роботі запропоновані основні поняття та визначення, що стосуються підсистеми технічної діагностики для автоматизації процесів керування в інтегрованих інформаційних системах. Виходячи із запропонованого понятійного апарату визначені основні напрямки досліджень щодо створення підсистеми технічної діагностики для автоматизації процесів керування в інтегрованих інформаційних системах.


Ключові слова: технічна діагностика, інтегровані інформаційні системи, автоматизація процесів керування
Інформація про авторів публікації:
Бібліографічний опис для цитування:
Коваленко А.С., Смірнов О.А., Коваленко О.В. Підсистема технічної діагностики для автоматизації процесів керування в інтегрованих інформаційних системах. Системи озброєння і військова техніка. 2014. № 1(37). С. 126-129.