1. Наука
  2. Видання
  3. Системи озброєння і військова техніка
  4. 1(37)'2014
  5. Результати моделювання за методом максимальної правдоподібності для оптимальної оцінки координат цілі

Результати моделювання за методом максимальної правдоподібності для оптимальної оцінки координат цілі

О.В. Коломійцев, В.Є. Кудряшов, І.В. Мельников, Ю.О. Клеванний
УДК 621.39:681.327.8
Мова статті: українська
Анотації на мовах:


Анотація: На основі метода максимальної правдоподібності здобуті та проаналізовані значення оцінок дальності та швидкості цілі з врахуванням часу між спостереженнями. Надаються результати математичного моделювання шуканих оцінок дальності та швидкості цілі, згладженої дальності на момент n-го спостереження та екстрапольованої дальності до цілі на один огляд антени РЛС. Аналіз вказаних числових значень дозволяє сформувати вимоги до величин СКВ помилки виміру дальності до цілі та інструментальної помилки огляду простору антеною РЛС. Приведені оцінки дальності, їх середні значення, дисперсії та СКВ, при яких реалізується побудова траєкторії цілі, яка відповідає безпеці її руху. Представлені отримані аналітичні вирази, значення та графіки.


Ключові слова: оцінка дальності та швидкості цілі, середнє значення, дисперсія та СКВ помилки місцезнаходження цілі
Бібліографічний опис для цитування:
Коломійцев О.В., Кудряшов В.Є., Мельников І.В., Клеванний Ю.О. Результати моделювання за методом максимальної правдоподібності для оптимальної оцінки координат цілі. Системи озброєння і військова техніка. 2014. № 1(37). С. 130-135.