1. Наука
  2. Видання
  3. Системи озброєння і військова техніка
  4. 2(38)'2014
  5. Інтенсифікація відновлення зношених деталей озброєння та військової техніки електролітичними сплавами феруму

Інтенсифікація відновлення зношених деталей озброєння та військової техніки електролітичними сплавами феруму

Г.В. Каракуркчі, В.М. Щокін, І.Ю. Єрмоленко, М.В. Ведь, М.Д. Сахненко
УДК 621.726:539.26
Мова статті: українська
Анотації на мовах:


Анотація: Обґрунтовано доцільність використання електролітичних сплавів феруму з тугоплавкими металами (Mo і W) для відновлення зношених поверхонь деталей ОВТ під час проведення ремонтних робіт. Встановлено, що запропоновані гальванічні сплави мають підвищені фізико-механічні та корозійно-електрохімічні властивості й можуть застосовуватись для інтенсифікації процесів відновлення і зміцнення зношених поверхонь.


Ключові слова: ремонт ОВТ, ремонтне виробництво, відновлення зношених поверхонь, електролітичне залізнення, гальванічні покриття сплавами заліза, тугоплавкі метали
Бібліографічний опис для цитування:
Каракуркчі Г.В., Щокін В.М., Єрмоленко І.Ю., Ведь М.В., Сахненко М.Д. Інтенсифікація відновлення зношених деталей озброєння та військової техніки електролітичними сплавами феруму. Системи озброєння і військова техніка. 2014. № 2(38). С. 2-5.