1. Наука
  2. Видання
  3. Системи озброєння і військова техніка
  4. 4(40)'2014
  5. Вибір ознак для сегментації текстурних областей зображень, близьких за значеннями кольору і структурі

Вибір ознак для сегментації текстурних областей зображень, близьких за значеннями кольору і структурі

О.В. Шитова, А.М. Пухляк
Анотації на мовах:


Анотация: Розглядається задача сегментації областей рослинності на зображеннях, які є текстурними областями з візуально близькими значеннями кольору і структури. Запропонована ознака сегментації для вирішення даної задачі. Наведені результати експериментальних розрахунків запропонованої ознаки текстурних областей, візуально близьких за своїми властивостями.


Ключові слова: дискретно-косинусне перетворення, текстурна область, ознака, зображення, поріг сегментації