1. Наука
  2. Видання
  3. Системи озброєння і військова техніка
  4. 1(41)'2015
  5. Удосконалений метод синтезу розширених матричних елементарних функцій для криптоперетворення даних

Удосконалений метод синтезу розширених матричних елементарних функцій для криптоперетворення даних

Р.П. Мельник, В.Г. Бабенко, С.В. Гончар
УДК 004.056.55:004.312.2
Мова статті: українська
Анотації на мовах:


Анотація: У даній статті розроблено метод синтезу m-розрядних розширених матричних елементарних функцій, синтезовано моделі прямої та оберненої m-розрядної елементарної функції розширеного матричного перетворення в дискретному представленні. Проведені дослідження показали значний ріст кількості елементарних функцій розширеного матричного перетворення в залежності від розрядності моделі криптоперетворення.


Ключові слова: криптографічний захист інформації, метод синтезу, елементарна функція, розширене матричне криптографічне перетворення
Інформація про авторів публікації:
Бібліографічний опис для цитування:
Мельник Р.П., Бабенко В.Г., Гончар С.В. Удосконалений метод синтезу розширених матричних елементарних функцій для криптоперетворення даних. Системи озброєння і військова техніка. 2015. № 1(41). С. 132-134.