1. Наука
  2. Видання
  3. Системи озброєння і військова техніка
  4. 1(41)'2015
  5. Дослідження функцій апроксимації відомих вагових вікон для малоточкових ДПФ

Дослідження функцій апроксимації відомих вагових вікон для малоточкових ДПФ

М.П. Чорнобородов
УДК 621.391, 621.372
Мова статті: українська
Анотації на мовах:


Анотація: Вагові коефіцієнти переважної більшості відомих вікон для дискретного перетворення Фур’є (ДПФ) обчислюються за допомоги простих функцій апроксимації. Наскільки різняться характеристики "точних" й "апроксимованих" вікон? Досліджується питання розбіжності значень вагових коефіцієнтів й параметрів "точних" й "апроксимованих" вагових вікон для ДПФ. Розраховано 2-членну функцію апроксимації для 2х-вікна Чорнобородових. Показано, що для 3х-вікон Чорнобородових не існує 3-членної функції апроксимації, оскільки така апроксимація дає погіршення рівня бічних пелюсток до 20 дБ.


Ключові слова: ДПФ, АЧХ, ФЧХ, вагове вікно, фільтр, рівень бічних пелюсток
Інформація про авторів публікації:
Бібліографічний опис для цитування:
Чорнобородов М.П. Дослідження функцій апроксимації відомих вагових вікон для малоточкових ДПФ. Системи озброєння і військова техніка. 2015. № 1(41). С. 145-147.