1. Наука
  2. Видання
  3. Системи озброєння і військова техніка
  4. 2(42)'2015
  5. Деякі проблемні питання створення автоматизованих систем управління військами і зброєю у Збройних Силах України

Деякі проблемні питання створення автоматизованих систем управління військами і зброєю у Збройних Силах України

О.Д. Пащетник, Л.І. Поліщук
УДК 623.618
Мова статті: українська
Анотації на мовах:


Анотація: У статті, опираючись на досвід створення та розвитку систем управління військами і зброєю у Збройних силах провідних країн світу, а також історію створення автоматизованих систем управління і впровадження їх в дію протягом всього існування Збройних сил України, висвітлюються основні причини і недоліки у побудові Єдиної автоматизованої системи управління (ЄАСУ) Збройними силами України та її складових – усіх ланок управління військами і засобами ураження. Звертається увага на те, що створення ЄАСУ Збройних сил України повинно передбачати взаємодію її з іншими складовими сектору безпеки і оборони держави та із загальнодержавною системою управління.


Ключові слова: автоматизовані системи управління, єдиний інформаційний простір
Інформація про авторів публікації:
Бібліографічний опис для цитування:
Пащетник О.Д., Поліщук Л.І. Деякі проблемні питання створення автоматизованих систем управління військами і зброєю у Збройних Силах України. Системи озброєння і військова техніка. 2015. № 2(42). С. 31-33.