1. Наука
  2. Видання
  3. Системи озброєння і військова техніка
  4. 2(42)'2015
  5. Інтелектуальна модель забезпечення радіозв’язності вузлів мобільних радіомереж класу MANET

Інтелектуальна модель забезпечення радіозв’язності вузлів мобільних радіомереж класу MANET

О.Я. Сова
УДК 621.396.4
Мова статті: українська
Анотації на мовах:


Анотація: Запропоновано інтелектуальну модель забезпечення радіозв’язності вузлів мобільних радіомереж на основі комплексного застосування нечіткої логіки та нейронних мереж. Суть моделі полягає в інтеграції функцій прикладного, мережевого та фізичного рівнів моделі OSI для підтримання радіозв’язності між мобільними вузлами в процесі передачі інформації. В умовах високої динаміки зміни топології, які характерні радіомережам класу MANET, це дозволить не лише підвищити ймовірність успішного прийому пакетів, але й скоротити енергетичні та часові витрати на їх передачу.


Ключові слова: радіозв’язність, інтелектуальна система управління, мобільна радіомережа, система нечітких правил
Інформація про авторів публікації:
Бібліографічний опис для цитування:
Сова О.Я. Інтелектуальна модель забезпечення радіозв’язності вузлів мобільних радіомереж класу MANET. Системи озброєння і військова техніка. 2015. № 2(42). С. 134-151.