1. Наука
  2. Видання
  3. Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил
  4. 1(23)'2010
  5. Оценка границ применимости R/S-статистики для фрактального анализа хаотических процессов, искаженных аддитивным белым гауссовским шумом

Оценка границ применимости R/S-статистики для фрактального анализа хаотических процессов, искаженных аддитивным белым гауссовским шумом

К.С. Васюта
Тематика статті: Інфокомунікаційні системи
УДК 621.391
Мова статті: російська
Анотації на мовах:


Анотація: В работе приведен алгоритм оценки показателя Херста (коэффициента самоподобия) с использованием нелинейной R/S – статистики (метода нормированного размаха). Проиллюстрирована возможность классификации различных классов процессов с использованием R/S – статистики. Приведена оценка границ возможного применения R/S нелинейного (фрактального) анализа хаотических процессов, наблюдаемых на фоне аддитивного гауссовского шума, для их классификации. Показано, что возможности данного метода анализа процессов существенно ограничиваются с увеличением вклада шума в аддитивной смеси наблюдения.


Ключові слова: R/S – статистика, показатель Херста, отношение сигнал/шум
Інформація про авторів публікації:
Бібліографічний опис для цитування:
Васюта К.С. Оценка границ применимости R/S-статистики для фрактального анализа хаотических процессов, искаженных аддитивным белым гауссовским шумом. Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил. 2010. № 1(23). С. 75-79.