1. Наука
  2. Видання
  3. Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил
  4. 1(23)'2010
  5. Аналіз і вибір інструментів комп'ютерного моделювання для визначення постачальників лікарських засобів

Аналіз і вибір інструментів комп'ютерного моделювання для визначення постачальників лікарських засобів

О.В. Дорохов, К.В. Калашникова
УДК 658.7:519.9
Мова статті: українська
Анотації на мовах:


Анотація: Розглянуто завдання вибору постачальників лікарських засобів аптечними закладами за допомогою існуючих інформаційних систем та наявних спеціалізованих програмних продуктів. Визначено критерії порівняння таких інформаційних систем. Вивчено ряд спеціалізованих фармацевтичних інформаційних системи та проведено їх попереднє порівняння. Запропоновано використання методу аналізу ієрархій для формалізації остаточного вибору інформаційної системи. Виконано практичні розрахунки в середовищі багатокритеріального оцінювання Expert Choice та визначено кращу за обраними параметрами фармацевтичну інформаційну систему для вибору постачальників продукції на фармацевтичному ринку.


Ключові слова: фармацевтичне обслуговування населення, багатокритеріальний вибір постачальника ліків, використання інформаційних систем в фармації
Інформація про авторів публікації:
Бібліографічний опис для цитування:
Дорохов О.В., Калашникова К.В. Аналіз і вибір інструментів комп'ютерного моделювання для визначення постачальників лікарських засобів. Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил. 2010. № 1(23). С. 180-183.