1. Наука
  2. Видання
  3. Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил
  4. 3(25)'2010
  5. Прискорена методика визначення зносостійкості нанопокриттів в трібосистемах з використанням інформативних параметрів акустичної емісії

Прискорена методика визначення зносостійкості нанопокриттів в трібосистемах з використанням інформативних параметрів акустичної емісії

В.В. Запорожець, В.М. Стадніченко, О.М. Трошін, В.В. Варваров, М.Г. Стадніченко
УДК 691.891
Мова статті: українська
Анотації на мовах:


Анотація: В даній статті викладено методика прискореної оцінки тріботехнічних характеристик іонноплазмових покриттів при випробуваннях на тертя та зношування за схемою випробувань «плоскість-диск» яка дозволяє проводити прискорені випробування на достатньо високих питомих навантаженнях. Для реєстрації зношування в реальному масштабі часу з використанням методу акустичної емісії.


Ключові слова: трібосистема, іонно-плазмові покриття, акустична емісія, зношування
Бібліографічний опис для цитування:
Запорожець В.В., Стадніченко В.М., Трошін О.М., Варваров В.В., Стадніченко М.Г. Прискорена методика визначення зносостійкості нанопокриттів в трібосистемах з використанням інформативних параметрів акустичної емісії. Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил. 2010. № 3(25). С. 19-24.