1. Наука
  2. Видання
  3. Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил
  4. 3(25)'2010
  5. Аналітичний огляд традиційних методів дослідження нелінійних процесів в радіотехнічному комплексі наземного автоматизованого комплексу управління космічними апаратами

Аналітичний огляд традиційних методів дослідження нелінійних процесів в радіотехнічному комплексі наземного автоматизованого комплексу управління космічними апаратами

К.С. Козелкова
Анотації на мовах:


Анотация: Зроблений вивід про недостатню ефективність відомого науково-методичного апарату для конструктивного аналізу нелінійних динамічних процесів в надвисокочастотному і крайвисокочастотному діапазони радіосигналів антенно-приймального пристрою РТК. Обґрунтована необхідність подальшого розвитку теоретичних основ функціонального методу у напрямі визначення ядер Вольтерра угломістних багатокаскадних АПУ для дослідження перспективних радіотехнічних комплексах наземного автоматизованого комплексу управління космічними апаратами.


Ключові слова: антенно-приймальний пристрій, крайвисокочастотний діапазон радіосигналів, наземний автоматизований комплекс управління, радіотехнічний комплекс, надвисокочастотний діапазон радіосигналів