1. Наука
  2. Видання
  3. Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил
  4. 3(25)'2010
  5. Новий підхід до непараметричного виявлення хаотичних сигналів на фоні білого шуму з використанням "нелінійної динамічної статистики"

Новий підхід до непараметричного виявлення хаотичних сигналів на фоні білого шуму з використанням "нелінійної динамічної статистики"

П.Ю. Костенко, К.С. Васюта, А.Н. Барсуков, С.Н. Симоненко
Анотації на мовах:


Анотация: У статті з'ясовано причини недостатньої ефективності енергетичного підходу до виявлення сигналів невідомої “форми”, заснованого на використанні2-статистики. Формалізується поняття “форма” сигналу з використанням кореляційної розмірності і пов'язаною з нею BDS-статистикою. Проаналізовано підхід до непараметричного виявлення хаотичного сигналу на тлі білого шуму з невідомою щільністю розподілу його значень з використанням BDSстатистики. Запропоновано алгоритм виявлення хаотичного сигналу, структурна схема його реалізації, а також ATSалгоритм формування сурогатних сигналів, які використовуються для емпіричної оцінки відношення правдоподібності.


Ключові слова: непараметричне виявлення, BDS - статистика, ATS - алгоритм формування сурогатних сигналів, “форма” сигналу