1. Наука
  2. Видання
  3. Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил
  4. 3(25)'2010
  5. Разработка метода прогнозирования поведения информационного потока в телекоммуникационной сети

Разработка метода прогнозирования поведения информационного потока в телекоммуникационной сети

В.В. Босько
Тематика статті: Інфокомунікаційні системи
УДК 621.34
Мова статті: російська
Анотації на мовах:


Анотація: Проведен анализ подходов в прогнозировании поведения информационного потока. Проведено исследование параметров характеризующих поведение информационного трафика. Определено, что одним из параметров, характеризующих поведение информационного потока в ТКС, определяющих класс трафика и вид передаваемой информации, является коэффициент пачечности. Разработан метод прогнозирования поведения информационного потока в телекоммуникационной сети. Проведено имитационное моделирование различного вида трафика циркулирующего в компьютерных сетях систем критического применения с целью исследования его потоковых свойств. Построены графики частот переходов интенсивности информационного потока по уровням квантования. Сделаны выводы о целесообразности использования разработанного метода.


Ключові слова: телекоммуникационная сеть, сетевой трафик, прогнозирование поведения трафика, идентификация трафика
Інформація про авторів публікації:
Бібліографічний опис для цитування:
Босько В.В. Разработка метода прогнозирования поведения информационного потока в телекоммуникационной сети. Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил. 2010. № 3(25). С. 126-130.