1. Наука
  2. Видання
  3. Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил
  4. 4(26)'2010
  5. Принципи і умови вимірювання кута місця цілі в РЛС з ФАР за співвідношенням амплітуд сигналів сусідніх пелюсток парціальної діаграми спрямованості

Принципи і умови вимірювання кута місця цілі в РЛС з ФАР за співвідношенням амплітуд сигналів сусідніх пелюсток парціальної діаграми спрямованості

М.Д. Рисаков, І.В. Тітов, С.А. Макаров
УДК 621.37
Мова статті: українська
Анотації на мовах:


Анотація: В статті уточнені вирази для обчислення помилок дискретизації при вимірюванні кута місця цілі по азимутальній ширині пачок імпульсів сусідніх пелюсток парціальної діаграми спрямованості (ПДС) і обґрунтована доцільність пошуку шляхів зменшення цих помилок. Для підвищення точності такого вимірювання пропонується амплітудний метод вимірювання кута місця цілі (по співвідношенню амплітуд сигналів сусідніх пелюсток ПДС), який можна реалізовувати в комплексі з методом вимірювання по азимутальній ширині пачок імпульсів.


Ключові слова: кут місця цілі (КМЦ), парціальна діаграма спрямованості, пелюстка ПДС, азимутальна ширина пачок (АШП) імпульсів, ефективна поверхня відбиття (ЕПВ) цілі, амплітудний метод (АМ), частота сигналу опромінення, фазована антенна решітка (ФАР)
Інформація про авторів публікації:
Бібліографічний опис для цитування:
Рисаков М.Д., Тітов І.В., Макаров С.А. Принципи і умови вимірювання кута місця цілі в РЛС з ФАР за співвідношенням амплітуд сигналів сусідніх пелюсток парціальної діаграми спрямованості. Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил. 2010. № 4(26). С. 86-89.