1. Наука
  2. Видання
  3. Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України
  4. 1(7)'2012
  5. Оптимальна оцінка яскравісної температури об’єктів у двоантенному радіометрі

Оптимальна оцінка яскравісної температури об’єктів у двоантенному радіометрі

В.В. Павліков
Анотації на мовах:


Анотация: Синтезовано оптимальний алгоритм і запропонована структурна схема оцінювання яскравісної температури об’єктів власного радіотеплового випромінювання у двоантенному радіометрі. Показано, що оптимальні операції містять декореляцію прийнятих коливань у обох каналах, їх складання, наступне квадратичне детектування, підсилення та віднімання постійного сигналу, пропорційного шумовій температурі приймача, яка вимірюється на етапі калібрування системи. Оберненням інформаційної матриці Фішера отримано вираз для граничної точності оцінювання яскравісної температури.


Ключові слова: двоантенний радіометр, оптимальний алгоритм, потенціальна точність оцінювання