Методика кількісної оцінки безпеки

В.Г. Іванов, Ю.С. Лис, С.В. Іванов
Анотації на мовах:


Анотация: Стан безпеки пропонується оцінювати за допомогою двох основних показників – стан передумов, а також якості організації безпечної експлуатації. Введення передумов до травматизму і якості організації експлуатації електроустановок дозволяє врахувати різні чинники, що впливають на травматизм. Впровадження цієї методики в практику дозволить істотно скоротити електротравматизм, підвищити стан безпеки і, що саме головне, дозволить управляти безпечною експлуатацією електроустановок на різних ієрархічних рівнях.


Ключові слова: безпека, електротравматизм, електроустановки, методика кількісної оцінки електробезпеки