1. Наука
  2. Видання
  3. Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил
  4. 1(27)'2011
  5. Моделювання імпульсних процесів в когнітивних моделях військових операцій на базі логіки антонімів

Моделювання імпульсних процесів в когнітивних моделях військових операцій на базі логіки антонімів

А.А. Адаменко
УДК 519.87
Мова статті: українська
Анотації на мовах:


Анотація: На основі порівняльного аналізу з методами теорії нечітких множин доведена доцільність використання методів логіки антонімів при моделюванні імпульсних процесів в когнітивних моделях слабо структурованих систем та ситуацій в умовах нестохастичної невизначеності. Запропоновано підхід щодо розрахунку величин непрямого та сумарного впливу факторів один на одного в окремих видах когнітивних моделей, що побудовані на базі логіки антонімів.


Ключові слова: імпульсний процес, когнітивне моделювання, логіка антонімів, нечіткі множини
Інформація про авторів публікації:
Бібліографічний опис для цитування:
Адаменко А.А. Моделювання імпульсних процесів в когнітивних моделях військових операцій на базі логіки антонімів. Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил. 2011. № 1(27). С. 5-9.