1. Наука
  2. Видання
  3. Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил
  4. 1(27)'2011
  5. Визначення загальних заходів з виконання стадій формування вимог до автоматизованої системи військового призначення та розробки концепції її створення

Визначення загальних заходів з виконання стадій формування вимог до автоматизованої системи військового призначення та розробки концепції її створення

Ю.Ф. Кучеренко, О.В. Коберський
УДК 623.618
Мова статті: українська
Анотації на мовах:


Анотація: У статті дається загальна характеристика процесу створення автоматизованої системи військового призначення та наводиться алгоритм виконання визначених основних заходів стадій формування вимог до автоматизованої системи військового призначення і розробки її концепції, як найголовніших завдань при здійсненні процесу її створення. Показано, що врахування особливостей виконання заходів, що наведені у алгоритмі при проектуванні перспективних автоматизованих систем військового призначення надасть можливість її розробникам забезпечити відповідність даної системи сучасним умовам ведення бойових дій та вимогам з автоматизації управління міжвидовими угрупованнями.


Ключові слова: міжвидове угруповання, автоматизація управління, стадія, етап, розробка, вимоги, автоматизована система військового призначення, обрис, концепція, програма
Інформація про авторів публікації:
Бібліографічний опис для цитування:
Кучеренко Ю.Ф., Коберський О.В. Визначення загальних заходів з виконання стадій формування вимог до автоматизованої системи військового призначення та розробки концепції її створення. Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил. 2011. № 1(27). С. 14-17.