1. Наука
  2. Видання
  3. Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил
  4. 1(27)'2011
  5. Визначення системи показників для вибору комплексу авторських засобів розроблення курсів дистанційного навчання

Визначення системи показників для вибору комплексу авторських засобів розроблення курсів дистанційного навчання

В.В. Рябцев, М.Г. Тищенко
УДК 37.018.43
Мова статті: українська
Анотації на мовах:


Анотація: В статті розглядаються існуючі стандарти сертифікації програмних засобів. Запропонована методика розв’язання задачі вибору раціонального варіанту комплексу авторських засобів для розроблення курсів дистанційного навчання. Побудована ієрархічна система показників для оцінки якості комплексу авторських засобів.


Ключові слова: дистанційний курс, комплекс авторських засобів, якість програмних засобів, система показників якості
Інформація про авторів публікації:
Бібліографічний опис для цитування:
Рябцев В.В., Тищенко М.Г. Визначення системи показників для вибору комплексу авторських засобів розроблення курсів дистанційного навчання. Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил. 2011. № 1(27). С. 272-276.