1. Наука
  2. Видання
  3. Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил
  4. 2(28)'2011
  5. Моделювання пізнавальної діяльності об’єктів навчання в системі дистанційного навчання військового призначення

Моделювання пізнавальної діяльності об’єктів навчання в системі дистанційного навчання військового призначення

І.О. Романенко, О.П. Бабенко, І.В. Рубан, В.В. Калачова
УДК 355.233.1.005
Мова статті: українська
Анотації на мовах:


Анотація: Забезпечення високої готовності Збройних Сил (ЗС) України до виконання завдань за призначенням в сучасних умовах вимагає нових підходів до процесу підготовки військовослужбовців МО України. Тенденція ж зростання ролі безперервної професійної освіти без відриву від виконання службових обов’язків обумовлює попит на дистанційні освітні послуги, а дистанційне навчання (ДН) стає інтегральною формою її отримання. В зв’язку з цим важливою задачею є розробка математичних моделей, які описують процес пізнавальної діяльності військовослужбовців, що навчаються за дистанційною формою. Одержані в процесі моделювання данні про когнітивну стратегію придбання знань, умінь і навичок можуть бути використані для видачі загальних рекомендацій щодо можливостей оцінювання знань на контрольних заходах підчас здійснення дистанційного навчального процесу, що проходе в межах СДН ЗС України.


Ключові слова: продукційні правила, когнітивна стратегія, степінь істинності, функція приналежності
Інформація про авторів публікації:
Бібліографічний опис для цитування:
Романенко І.О., Бабенко О.П., Рубан І.В., Калачова В.В. Моделювання пізнавальної діяльності об’єктів навчання в системі дистанційного навчання військового призначення. Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил. 2011. № 2(28). С. 204-208.