1. Наука
  2. Видання
  3. Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил
  4. 1(30)'2012
  5. Оцінка ефективності розподілу ресурсів підготовки військ (сил) ЗС України при впровадженні автоматизованої системи управління

Оцінка ефективності розподілу ресурсів підготовки військ (сил) ЗС України при впровадженні автоматизованої системи управління

І.О. Романенко, С.В. Алексєєв, М.М. Колмиков, В.В. Калачова, О.А. Трублін, О.П. Бабенко
Тематика статті: Розвиток Збройних Сил
УДК 355.233.1.005
Мова статті: українська
Анотації на мовах:


Анотація: При плануванні заходів військового навчання в системі підготовки військ (сил) Збройних Сил України задача розподілу ресурсів вирішується неавтоматизованим способом. Таке вирішення складної оптимізаційної задачі вимагає залучення великої кількості фахівців служби логістики на всіх ланках управління та призводить до неефективного використання бюджетних коштів. За умов централізованого автоматизованого рішення оптимізаційної задачі розподілу ресурсів можливо: при фіксованій кількості виділених ресурсів збільшити кількість заходів підготовки в середньому на 15% або зекономити близько 27% ресурсів, що необхідні для проведення визначеного числа заходів.


Ключові слова: автоматизована система підготовки, розподіл ресурсів, оцінка ефективності
Бібліографічний опис для цитування:
Романенко І.О., Алексєєв С.В., Колмиков М.М., Калачова В.В., Трублін О.А., Бабенко О.П. Оцінка ефективності розподілу ресурсів підготовки військ (сил) ЗС України при впровадженні автоматизованої системи управління. Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил. 2012. № 1(30). С. 42-45.