1. Наука
  2. Видання
  3. Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил
  4. 1(30)'2012
  5. Визначення і аналіз показників якості індивідуально-виховної роботи з військовослужбовцями

Визначення і аналіз показників якості індивідуально-виховної роботи з військовослужбовцями

Г.М. Бакуліна, В.Г. Котеленец, С.Є. Кравцова, І.А. Терещенко
Анотації на мовах:


Анотация: Приведені результати аналізу законодавчої і нормативної бази, що регламентує діяльність внутрішніх військ МВС України, запропоновані показники для оцінки якості індивідуально-виховної роботи з військовослужбовцями.


Ключові слова: індивідуально-виховна робота, внутрішні війська, контроль якості, показник якості