1. Наука
  2. Видання
  3. Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил
  4. 2(31)'2012
  5. Ферорезонанс в електричних мережах з різними схемами з´єднання активного опору, ємності і катушки з феромагнітним осерддям

Ферорезонанс в електричних мережах з різними схемами з´єднання активного опору, ємності і катушки з феромагнітним осерддям

Б.Т. Кононов, А.О. Мушаров
Анотації на мовах:


Анотация: У статті запропоновані нелінійні диференційні рівняння, які описують ферорезонансні явища, викладений метод їх вирішення і наведені аналітичні співвідношення, які встановлюють взаємозв’язок параметрів електричних кіл і амплітуди і частоти прикладеної напруги при виникненні і протікання ферорезонансних процесів.


Ключові слова: ферорезонанс струмів, ферорезонанс напруг, диференційні рівняння, аналітичні залежності