1. Наука
  2. Видання
  3. Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил
  4. 4(33)'2012
  5. Використання інформації про середовище поширення радіохвиль для підвищення точності виміру дальності до елементів складної балістичної цілі

Використання інформації про середовище поширення радіохвиль для підвищення точності виміру дальності до елементів складної балістичної цілі

В.Д. Карлов, А.М. Черний, О.В. Бесова
Анотації на мовах:


Анотация: У статті розглядається можливість використання поляризаційних відмінностей між елементами складної балістичної цілі, обумовленої середовищем поширення радіохвиль для підвищення точності виміру дальності до елементів складної балістичної цілі. Запропонований пристрій, що реалізовує таку можливість. Оцінена ефективність його роботи стосовно умов локації елементів в складній балістичній цілі в середньоширотної іоносфері. Сформульовані межі застосовності розглянутого в статті пристрою.


Ключові слова: складна балістична ціль, середньоширотна іоносфера, вимір дальності, погоджений фільтр, керований фазовращатель