1. Наука
  2. Видання
  3. Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил
  4. 4(33)'2012
  5. Про одну можливість синтезу когерентного багаточастотного сигналу із заданими кореляційними властивостями

Про одну можливість синтезу когерентного багаточастотного сигналу із заданими кореляційними властивостями

В.Д. Карлов, І.Г. Леонов, Р.М. Животовський, В.М. Петрушенко
Анотації на мовах:


Анотация: У статті запропонована методика синтезу когерентного багаточастотного сигналу, що дозволяє для заданого числа частотних складових та форми амплітудно-частотного спектру багаточастотного сигналу, що формується методом кутової модуляції, отримати модулюючу функцію, яка дозволяє сформувати сигнал із необхідними кореляційними властивостями при одноканальному формуванні. Показано, що вказана процедура синтезу дозволяє понизити рівень бічних пелюсток автокореляційної функції багаточастотного сигналу до рівня, що дозволяє забезпечити ефективну роботу РЛС приморського базування в умовах дії неумисних пасивних перешкод.


Ключові слова: багаточастотний сигнал, амплітудно-частотний спектр, фазо-частотный спектр, автокореляційна функція, кутова модуляція, неумисні пасивні перешкоди