1. Наука
  2. Видання
  3. Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил
  4. 4(33)'2012
  5. Метод виявлення широкосмугових сигналів і виміру радіальної швидкості цілі в оглядових РЛС

Метод виявлення широкосмугових сигналів і виміру радіальної швидкості цілі в оглядових РЛС

А.Л. Ковтунов, С.П. Лещенко
УДК 621.396.969.181.24
Мова статті: українська
Анотації на мовах:


Анотація: Запропоновані й досліджені алгоритми виявлення відбитого від цілі широкосмугового сигналу,що забезпечує розрізнення окремих елементів цілі по дальності й вимірювання радіальної швидкості цілі на основі аналізу взаємної часової затримки суміжних луна-сигналів і закону зміни значень коефіцієнтів взаємної коваріації, відліків у сусідніх імпульсах пачки. Отримано оцінки залежності середньоквадратичного відхилення, помилки вимірювання радіальної швидкості цілі, від відношення сигнал-шум і типу цілі , що супроводжується.


Ключові слова: виявлення сигналів, вимір координат, широкосмугові сигнали, некогерентне накопичення, оглядова РЛС, радіальна швидкість цілі
Інформація про авторів публікації:
Бібліографічний опис для цитування:
Ковтунов А.Л., Лещенко С.П. Метод виявлення широкосмугових сигналів і виміру радіальної швидкості цілі в оглядових РЛС. Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил. 2012. № 4(33). С. 85-88.