1. Наука
  2. Видання
  3. Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил
  4. 4(33)'2012
  5. Використання нейро-нечітких контролерів в системах управління рухом морських суден

Використання нейро-нечітких контролерів в системах управління рухом морських суден

С.А. Подпорін
Анотації на мовах:


Анотация: Розглянуто систему управління рухом морського судна на прямому та мінливому курсах. Проаналізовано основні обмеження традиційних підходів до управління курсом. Для забезпечення більш ефективної фільтрації хвильового рискання судна в умовах плавання на хвилюванні запропонована нечітка система управління, заснована на використанні фазі-контролера. З метою кращого врахування нелінійної мінливої динаміки судна під час маневрування висунута ідея і проведено дослідження можливостей застосування нейронного регулятора на базі моделі нелінійної авторегресії. Зроблено висновок про можливість застосування і доцільності використання подібних підходів.


Ключові слова: курс судна, авторульовий, нечітке управління, нейронний контролер, нелінійна авторегресія, хвильове рискання, пропорційно-інтегрально-диференціальне управління