1. Наука
  2. Видання
  3. Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил
  4. 4(33)'2012
  5. Метод синтезу матричних моделей операцій криптографічного кодування та декодування інформації

Метод синтезу матричних моделей операцій криптографічного кодування та декодування інформації

В.М. Рудницький, В.Г. Бабенко, С.В. Рудницький
УДК 004.056.55:004.312.2
Мова статті: українська
Анотації на мовах:


Анотація: В роботі запропонований математичний апарат, який покладений в основу розробки методу синтезу матричних моделей операцій криптографічного кодування та декодування інформації. Також виявлені та сформульовані вимоги на існування матриць операцій криптографічного кодування та декодування інформації, виконання яких забезпечує для кожної операції (матриці) кодування існування оберненої операції (матриці) декодування.


Ключові слова: матрична модель, операція криптографічного кодування, матриця декодування
Інформація про авторів публікації:
Бібліографічний опис для цитування:
Рудницький В.М., Бабенко В.Г., Рудницький С.В. Метод синтезу матричних моделей операцій криптографічного кодування та декодування інформації. Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил. 2012. № 4(33). С. 198-200.