1. Наука
  2. Видання
  3. Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил
  4. 1(34)'2013
  5. Математична модель визначення ймовірностей можливих екологічних наслідків залізничних аварій

Математична модель визначення ймовірностей можливих екологічних наслідків залізничних аварій

М.Д. Кацман
УДК 504.05
Мова статті: українська
Анотації на мовах:


Анотація: У статті розглядається проблема прогнозування наслідків аварій і катастроф залізничного транспорту за участю небезпечних вантажів на основі моделей теорії масового обслуговування. З аналізу процесів розвитку аварій за участю таких вантажів встановлено, що навколишнє природне середовище має певну інертність реагування на зовнішню дію небезпечних факторів аварії, протидіє ним щодо зміни свого стану і поведінки, тобто має властивості інертності та самовідновлення. На основі математичного апарату теорії масового обслуговування здійснено формальний опис процесів розвитку небезпечних явищ у транспортних подіях та на конкретному числовому прикладі розглянуто функціонування двофазної системи масового обслуговування й встановлені умови настання катастрофічного наслідку у залежності від інтенсивності дії небезпечних факторів аварії, інертності та самовідновлення системи «аварійний рухомий склад – навколишнє природне середовище».


Ключові слова: екологічна безпека, небезпечні вантажі, залізничний транспорт, імовірнісна модель
Інформація про авторів публікації:
Бібліографічний опис для цитування:
Кацман М.Д. Математична модель визначення ймовірностей можливих екологічних наслідків залізничних аварій. Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил. 2013. № 1(34). С. 182-185.