Оптимізація обчислювачів координат літальних об’єктів

М.В. Бархударян, К.К. Кулагін, О.М. Мішуков, Б.О. Чумак
УДК 623.462.22: 621.371.332.4
Мова статті: українська
Анотації на мовах:


Анотація: Розроблені оптимальні за методом мінімуму найменших квадратів структури обчислювачів координат літальних об’єктів. Зокрема, розроблена структура обчислювача для трьохпараметричної радіотехнічної системи. Визначена точність оцінок координат на виході обчислювача.


Ключові слова: мінімуму найменших квадратів, обчислювач, параметри траєкторії
Інформація про авторів публікації:
Бібліографічний опис для цитування:
Бархударян М.В., Кулагін К.К., Мішуков О.М., Чумак Б.О. Оптимізація обчислювачів координат літальних об’єктів. Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил. 2013. № 2(35). С. 42-44.