1. Наука
  2. Видання
  3. Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил
  4. 2(35)'2013
  5. Синтез алгоритму виявлення іоносферних збурень при використанні некогерентно розсіяних іоносферою сигналів радіохвиль

Синтез алгоритму виявлення іоносферних збурень при використанні некогерентно розсіяних іоносферою сигналів радіохвиль

Д.В. Карлов, М.М. Журавський
УДК 621.39
Мова статті: українська
Анотації на мовах:


Анотація: У статті, на основі використання інформації про іоносфері, отриманої методом некогерентного розсіяння радіохвиль, завдання виявлення збурень в іоносфері формалізується у рамках статистичної теорії виявлення. З цією метою сформулюємо в рамках методу некогерентного розсіяння радіохвиль модель корисного сигналу і перешкоди. При цьому з використанням класичної процедури перевірки статистичних гіпотез в умовах часткової апріорної невизначеності проведемо синтез оптимального алгоритму виявлення обурення за критерієм мінімуму усередненого апостеріорного ризику. Отримаємо вираз для відношення правдоподібності і встановимо його залежність від функції дисперсії флуктуації по дальності потужності некогерентно розсіяного іоносферою сигналу.


Ключові слова: іоносфера, метод некогерентного розсіяння радіохвиль, модель корисного сигналу та перешкоди, часткова апріорна невизначеність, оптимальний алгоритм виявлення, критерій мінімуму усередненого апостеріорного ризику,. відношення правдоподібності
Інформація про авторів публікації:
Бібліографічний опис для цитування:
Карлов Д.В., Журавський М.М. Синтез алгоритму виявлення іоносферних збурень при використанні некогерентно розсіяних іоносферою сигналів радіохвиль. Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил. 2013. № 2(35). С. 53-57.