1. Наука
  2. Видання
  3. Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил
  4. 2(35)'2013
  5. Підвищення ефективності проведення семінарських занять з професійно-орієнтованих навчальних дисциплін за напрямом підготовки «Радіотехніка»

Підвищення ефективності проведення семінарських занять з професійно-орієнтованих навчальних дисциплін за напрямом підготовки «Радіотехніка»

О.Л. Кузнєцов, В.А. Таршин, К.В. Садовий, І.В. Красношапка, О.В. Очкуренко, А.О. Ковальчук
УДК 37.013.75
Мова статті: українська
Анотації на мовах:


Анотація: Стаття присвячена розгляду проблемних питань, які пов’язані з проведенням семінарських занять з навчальних дисциплін радіотехнічного напрямку. Надані пропозиції щодо оптимізації методики проведення семінарських занять з професійно-орієнтованих дисциплін за напрямом підготовки «Радіотехніка».


Ключові слова: навчальний процес, семінарське заняття, система оцінювання, змістовний модуль
Бібліографічний опис для цитування:
Кузнєцов О.Л., Таршин В.А., Садовий К.В., Красношапка І.В., Очкуренко О.В., Ковальчук А.О. Підвищення ефективності проведення семінарських занять з професійно-орієнтованих навчальних дисциплін за напрямом підготовки «Радіотехніка». Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил. 2013. № 2(35). С. 217-220.