1. Наука
  2. Видання
  3. Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил
  4. 3(36)'2013
  5. Концептуальні підходи до оцінки стійкості і адаптивності складних організаційних систем управління

Концептуальні підходи до оцінки стійкості і адаптивності складних організаційних систем управління

В.І. Ткаченко, Є.Б. Смирнов, В.Є. Нерубацький
Анотації на мовах:


Анотация: Розкриваються поняття складних відкритих ієрархічних організаційно-технічних систем управління, а також концептуальні підходи до оцінки їх стійкості і адаптивності.


Ключові слова: система управління, стійкість, адаптивність, невизначеність обстановки, ухвалення рішень