1. Наука
  2. Видання
  3. Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил
  4. 4(37)'2013
  5. Дослідження поведінки ссоціально-економічної системи на основі математичної моделі динаміки розвитку

Дослідження поведінки ссоціально-економічної системи на основі математичної моделі динаміки розвитку

Т.В. Лук’яненко
УДК 4.942
Мова статті: українська
Анотації на мовах:


Анотація: В статті наведено етапи розробки та досвід практичного застосування математичної моделі динаміки розвитку соціально-економічної системи (СЕС), яка дозволяє аналізувати, прогнозувати та оптимізувати темпи наближення до потрібних показників системи, служить основою для прийняття стратегічних рішень з управління СЕС. В роботі представлено алгоритм формування узгодженого комплексу рішень, що передбачає збалансованість за критеріями під час комбінування та дослідження динаміки розвитку СЕС за різними стратегіями.


Ключові слова: теорія нечітких множин і нечіткої логіки, математична модель, об’єкт управління, стратегія, алгоритм, прийняття рішень
Інформація про авторів публікації:
Бібліографічний опис для цитування:
Лук’яненко Т.В. Дослідження поведінки ссоціально-економічної системи на основі математичної моделі динаміки розвитку. Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил. 2013. № 4(37). С. 122-126.