1. Наука
  2. Видання
  3. Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України
  4. 3(9)'2012
  5. Оцінка статистичних показників ефективності багатоканального виявляча на основі одного з алгоритмів високого розрізнення

Оцінка статистичних показників ефективності багатоканального виявляча на основі одного з алгоритмів високого розрізнення

Р.Ю. Кольцов, Є.С. Лєнков, В.М. Лоза, К.М. Семибаламут
УДК 621.396.367
Мова статті: українська
Анотації на мовах:


Анотація: Розглядається алгоритм побудови виявляча з багатоканальним прийомом на основі застосування одного з відомих алгоритмів високого розрізнення і оцінюється його ефективність шляхом порівняння отриманих в результаті розрахунку ймовірностей виявлення сигналу з випадковою фазою з імовірністю виявлення, яка забезпечується при оптимальному алгоритмі багатоканального прийому.


Ключові слова: цифрова лінійна антенна решітка, алгоритм Кейпона, виявляч
Інформація про авторів публікації:
Бібліографічний опис для цитування:
Кольцов Р.Ю., Лєнков Є.С., Лоза В.М., Семибаламут К.М. Оцінка статистичних показників ефективності багатоканального виявляча на основі одного з алгоритмів високого розрізнення. Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України. 2012. № 3(9). С. 77-80.