1. Наука
  2. Видання
  3. Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил
  4. 1(38)'2014
  5. Розробка оптимальної методики контролю параметрів технічних систем за критерієм точності

Розробка оптимальної методики контролю параметрів технічних систем за критерієм точності

С.В. Герасимов
УДК 681.3
Мова статті: українська
Анотації на мовах:


Анотація: Обґрунтовано, що вирішення проблеми розробки методики контролю параметрів технічних систем з метою визначення їх фактичного стану та часу наступного контролю залежить від розв’язання задачі розрахунку кількісних оцінок оптимальної методики контролю. Показано, що для отримання кількісних оцінок оптимальної методики контролю необхідно розрахувати параметри вихідного вимірювального сигналу системи за критерієм точності. Сформульована проблема розробки оптимальної методики контролю параметрів об’єкта при переведенні його на експлуатацію за технічним станом і запропоновані методи її вирішення.


Ключові слова: методика контролю, контроль технічного стану, технічна система
Інформація про авторів публікації:
Бібліографічний опис для цитування:
Герасимов С.В. Розробка оптимальної методики контролю параметрів технічних систем за критерієм точності. Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил. 2014. № 1(38). С. 213-216.