1. Наука
  2. Видання
  3. Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил
  4. 1(38)'2014
  5. Багатошарове перетворення даних в інформаційних системах багаторівневого моніторингу пожежної безпеки

Багатошарове перетворення даних в інформаційних системах багаторівневого моніторингу пожежної безпеки

С.В. Голуб, І.В. Бурляй
УДК 004.9:502/504(043.3)
Мова статті: українська
Анотації на мовах:


Анотація: З метою підвищення ефективності прийняття рішень щодо профілізації підготовки пожежнорятувальних підрозділів в якості алгоритмів перетворення вигляду інформації (АПВІ) запропоновано використати багатошарові моделі характеристик процесу пожежогасіння. Метод багатошарового синтезу шляхом ієрархічного поєднання моделей одного об’єкта в єдиний АПВІ дозволяє компенсувати низьку інформативність масивів вхідних даних (МВД) за рахунок формування ефективних зв’язків між показниками. Отримано експериментальне підтвердження гіпотези про зростання точності інформації при багатошаровому її перетворенні. Багатошарові моделі, що використовуються в якості алгоритмів перетворення даних в системах багаторівневого моніторингу, дозволяють встановити ієрархію впливовості параметрів моделі.


Ключові слова: інформаційна система, моніторинг, пожежогасіння, індуктивні моделі, багатошаровий синтез, алгоритми перетворення вигляду інформації
Інформація про авторів публікації:
Бібліографічний опис для цитування:
Голуб С.В., Бурляй І.В. Багатошарове перетворення даних в інформаційних системах багаторівневого моніторингу пожежної безпеки. Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил. 2014. № 1(38). С. 246-251.